Våra tjänster

Tjänster

 • Service och Supportavtal
  Våra Supportavtal är utformade för att passa kundens specifika krav.
  Vi kommer under Q1-Q2 2017 att presentera ett helt nytt serviceavtal som ger dig som kund en mycket bättre inblick i din egna IT struktur och framtida IT strategi.
 • Programmering och kundanpassade onlinesystem
  Exempel på system som vi tar fram på kunders begäran och special anpassar är;
  tidredovisningssystem, faktureringssystem, CRM-system, ordersystem,
  kalkyl – offert – ordersystem

Produkter

 • Webbdesign och Hemsidor
  Detta överlåter vi till Haj Agency men hjälper till med kontakten och Hostningen av hemsidan och mailen
 • Telefoni/Växeltjänster
  Detta överlåter vi till Tele10 men hjälper givetvis till med att analysera behovet samt installera systemen